प्रदर्शने

2019 इंडोवॉटर जकार्ट

2018 इनडोवॉटर

2018 इनडोवॉटर

2017 जर्मनी

2017 इंडोनेशिया सुराबाया

2019 इंडोवॉटर जकार्ट

WETEX 2018

2017 चीन शांघाय पाणी